"ΣΧΟΛΕΙΟ - ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ"

Το Πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS) στόχο έχει την αναβάθμιση της γνώσης των νέων, που προέρχονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά, κοινωνικά και γεωγραφικά περιβάλλοντα, γύρω από τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό, τις αξίες της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, καθώς και για τον ρόλο και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες. Περιηγηθείτε στον ιστότοπο για να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το πρόγραμμα, για να ανακαλύψετε τα σχολεία τα οποία ήδη συμμετέχουν σε αυτό και να βρείτε χρήσιμους μαθησιακούς πόρους που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τους μαθητές.

 Στην Ελλάδα το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και τη Βουλή των Ελλήνων.