Οι εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Κανήθου διαθέτουν στους μαθητές θεωρία,

εκπαιδευτικά σενάρια, ασκήσεις και κείμενα σε ψηφιακή μορφή (pdf) για τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου.