Νέα - Ανακοινώσεις!

 

 

 

Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων

αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων

για το σχολικό έτος 2022-2023

 

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Λυκείου και της Δ΄ τάξης Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2022-2023 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα:

1) Ελεύθερο Σχέδιο,

2) Γραμμικό Σχέδιο,

3) Γαλλικά,

4) Γερμανικά,

5) Ιταλικά,

6) Ισπανικά,

7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

 

ΦΕΚ Απόφασης

Υπόδειγμα αίτησης-δήλωσης μαθημάτων 2022 2023

 

 

 

Καιρός

Αριθμός Επισκέψεων

00293566