Νέα - Ανακοινώσεις!

Επειδή στο σχολείο μας δεν απεστάλη ο απαραίτητος αριθμός προσφορών

από τα τουριστικά γραφεία

για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την οργάνωση

τετραήμερης εκδρομής Πολιτιστικών Προγραμμάτων στην Καλαμάτα

από 13/04/2019 έως 16/04/2019

ο διευθυντής επαναπροκηρύσσει την εκδήλωση

ενδιαφέροντος για την οργάνωση

της τετραήμερης εκδρομής Πολιτιστικών Προγραμμάτων

στην Καλαμάτα

Καιρός

Αριθμός Επισκέψεων

00184329